Hersenen van tweetalige mensen werken beter

Onderzoekers van de Northwestern University in Chicago hebben afgelopen week de resultaten van een onderzoek naar tweetalige kinderen gepubliceerd in PNAS. Uit het onderzoek blijkt dat de hersenen van tweetalige kinderen een geconcentreerder te werk gaan en er blijkt bovendien uit dat tweetalige kinderen een groter geheugen hebben.

De onderzoekers testen in het onderzoek twee groepen kinderen; een groep beheerste alleen de Engelse taal en een andere groep beheerste zowel de Engelse als de Spaanse taal. Beide groepen moesten tijdens de tests verschillende opgaven maken en tijdens het maken van de opgaven werden de hersenen van de kinderen gescand.

Uit de scans kwam naar voren dat de hersenen van de tweetalige kinderen een stuk beter zijn in het verwerken van geluid. De hersenen kunnen zich bovendien beter focussen op het relevante geluid en ze kunnen achtergrondgeluiden en ruis als het ware wegfilteren.

Een van de onderzoekers licht toe: “Mensen maken gebruik van allerlei opgaven, zoals kruiswoordpuzzels, om de hersenen in goede conditie te houden, maar tweetaligen hebben dit soort opgaven niet nodig en de hersenen van tweetaligen zijn puur door het feit dat ze twee talen spreken in goede conditie.”

Het is op dit moment onduidelijk of mensen die op latere leeftijd een tweede taal aanleren van dezelfde voordelen kunnen profiteren. Dit is dan ook de logische volgende stap in het onderzoek en het onderzoeksteam van de Amerikaanse universiteit zal daar nu onderzoek naar gaan doen. Het is op dit moment nog niet bekend wanneer de resultaten van het vervolgonderzoek bekend zullen zijn.

Bronnen: nu.nl/wetenschap