Nog steeds onduidelijkheid over leenstelsel studenten

0910studieschuldleenstelsel.jpg.crop_displayHoewel het leenstelsel voor studenten vanaf het jaar 2014/2015 definitief zou moeten worden ingevoerd, lijkt het nog allerminst zeker of dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren. De Eerste Kamer lijkt het niet eens met de plannen en zelfs binnen de coalitiepartijen is niet iedereen het eens met de nieuwe bezuinigingen op onderwijs.

Als het sociaal leenstelsel ingevoerd zal worden, dan zal dit grote gevolgen hebben voor studenten. De basisbeurs zal door het sociaal leenstelsel vervallen en de in plaats daarvan krijgen alle studenten een lening ter hoogte van de basisbeurs. Deze lening moet vervolgens na het afronden van de studie en het vinden van een baan worden terugbetaald aan de overheid.

Studenten zijn uiteraard niet blij met de plannen van het kabinet en schoolverlaters klagen over het feit dat het voor hen op dit moment bijna onmogelijk is om te bepalen of ze in het nieuwe schooljaar beginnen met een studie. De kosten die het sociaal leenstelsel met zich mee brengt zou voor sommige schoolverlaters simpelweg te hoog zijn om een vervolgstudie te volgen.

Naast het leenstelsel zou het kabinet nog verder willen bezuinigen op onderwijs. Volgens veel politici is dit echter geen goed idee. Halbe Zijlstra, fractievoorzitter van de VVD, vindt dat er absoluut niet op onderwijs en infrastructuur mag worden bezuinigd. Het zijn volgens Zijlstra twee essentiële punten die een grote bijdrage leveren aan de Nederlandse concurrentiepositie en om competitief te blijven zal er op andere gebieden moeten worden bezuinigd.