Nederland en de kenniseconomie

Nederland heeft een rijke geschiedenis en we zijn ons na de Tweede Wereldoorlog steeds meer gaan richten op het stichten van een kenniseconomie. We streven in Nederland naar een hoog opleidingsniveau en we zijn trots op ons onderwijs.

Toch komt er de laatste tijd veel kritiek op ons systeem en volgens de algemene opinie zijn we in Nederland langzaam maar zeker onze positie als kenniseconomie in de wereld aan het verliezen. Het onderwijs en daarmee ook het kennisniveau zou volgens verschillende onderzoeken langzaam maar zeker wegglijden.

Hoewel Nederland dus slechter scoort in verschillende onderzoeken, is het toch nog maar de vraag of Nederland ook daadwerkelijk zijn positie zal kwijtraken. Er zijn namelijk ook veel signalen die aangeven dat we het in Nederland nog steeds erg goed doen op het gebied van kennis en onderwijs.

Als voorbeeld kunnen we de World Solar Challenge in Australië noemen. In deze race produceren een aantal teams uit verschillende landen een auto die op zonne-energie werkt en is het de bedoeling dat de auto een reis door Australië aflegt in een zo kort mogelijke tijd. We doen in Nederland vaak met twee universiteiten mee aan deze race en de Nederlandse teams doen het in deze race meestal erg goed. We hebben de race verschillende keren gewonnen en het afgelopen jaar konden we helaas niet de eerste plaats veroveren, maar we kwamen wel als tweede aan de finish.

Een ander goed voorbeeld is de RoboCup, een kampioenschap voor robot voetbal, dat onlangs werd gehouden. Hier veroverde het Nederlandse team van de Technische Universiteit Eindhoven de eerste plaats in de Mid Size League door in de finale Iran uit te schakelen. De Mid Size League is een ware publieksfavoriet en in deze variant spelen robots 5 tegen 5 voetbal, zonder dat mensen ingrijpen of de robots tijdens de wedstrijd van instructies voorzien. Het resultaat van de Mid Size League van de RoboCup lijkt ook aan te geven dat Nederlandse studenten robotica ook tot de absolute wereldtop behoren.

Als we dus naar deze resultaten kijken dan lijkt het, ondanks alle kritiek op de kenniseconomie, vooralsnog wel mee te vallen. Als we de verschillende internationale events bekijken, dan doet Nederland het vaak erg goed en komen onze studenten goed mee met de wereldtop. De kenniseconomie lijkt dus nog springlevend, maar we zullen hard moeten werken om onze positie te behouden.